Älykkään kylän ajurit

Älykäs kylä on maaseutuyhteisö, joka ei tyydy katsomaan sivusta kun aika ja maailma ajavat ohi. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle.

Älykkään kylän konseptille on perusteensa. Yhteiskunnallisen kehityksen ajureina siihen ajaa, vie, ohjaa ja kannustaa niin teknologia, megatrendit kuin perinteiset huolet. Eteenpäin pääsemiseksi tarvitaan yhteistyötä, tavoitteellisuutta ja tukea. Muiden muassa. Tätä on ansiokkaasti avattu ja kansiin koottu eurooppalaisen maaseutuverkoston teematyössä (ENRD Smart Village). Kirjoituksen lopussa mainitut tuoreet julkaisut ovat tutustumisen arvoisia työkaluja. Tässä lyhyesti ajureista ja ohjureista ”How to support…” -briiffin pohjalta.

Yhteiskunnallinen muutos on nopeaa ja muutoskestävyyttä mitataan erityisesti maaseudulla.  Muutokseen sisältyy myös uusia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia, joita nähdään erityisesti teknologiassa ja megatrendeissä.

Teknologian osalta keskeisinä elementteinä mainitaan digitaalisuus, esineiden internet, pilvipalvelut, dronet, itseohjautuvat ajoneuvot, tulevaisuuden opetus, huomisen terveyspalvelut, hajautetut energiaratkaisut sekä elintarviketuotanto. Megatrendeihin sisältyvistä mahdollisuuksista puhuttaessa tarkoitetaan ennen kaikkea ilmastonmuutokseen, energiaratkaisuihin, bio- ja kiertotalouteen ja ekoturismin tapaisiin ilmiöihin reagoimista. Muissa yhteyksissä on todettu sekin, että fiksu paikka löytää menestymisen eväät myös megatrendien vastavirrasta. Perinteiset huolet palveluiden säilymisestä, luontoarvoista, työpaikoista ja elinvoimaisuudesta ajavat tietysti myös älykkäiden ratkaisujen löytämiseen.

Nämä kaikki ovat jo täällä. Arkea helpottavissa ratkaisuissa ja sovelluksissa on jo mistä valita ja mitä soveltaa ja kehitys se kuin kehittyy. Ilmasto ja energia puhuttavat samalla kun elinvoimaisiuuden säilymisen eteen jo muuten tehdään töitä. Kyse onkin paljolti siitä kuinka näihin sisältyvät mahdollisuudet nähdään, ymmärretään, omaksutaan, käännetään voitoksi ja mitä tukea tähän kaikkeen tarvitaan – ja se mitä tarvitaan, on avoimuus, luottamus, yhteisöllisyys, yhteistyö, verkostot, kumppanuudet, suunnitelmallisuus, resursointi ja tuki.  

Älykäs kylä on Euroopan komission aloite, mutta sille ei ole kohdennettu erillistä rahoitusta. Tämä tarkoittaa sitä, että teemaa sisällytetään osaksi tulevan kauden rahoitusohjelmia (Leader, monikanavaiset ratkaisut) sekä ohjaavia strategioita (alue-, digi..). Se tarkoittaa myös sitä, että EU:n jäsenmaat voivat tahoillaan suunnitella kansallisia ratkaisuja teeman tukemiseksi. Suunnitelma, ohjelma tai strategia muodossa missä tahansa on tavoitteellisen toiminnan tuki, ei lopputulos itsessään. Siksi älykkään kylän edistämiselläkään eihaluta uusia ohjelma- ja strategiatasoja, vaan ensisijaisesti edetään integrointi edellä. Kyläsuunnitelmasta lähtien, sillä älykkään kylän strategiset ensiaskeleet otetaan luonnollisesti kylällä.

Kehittäminen lähtee liikkeelle yhteisön tarpeesta ja yhteisestä tahtotilasta. Kokeiluja taas tarvitaan, jotta tiedetään mikä toimii ja mitä kehittää edelleen. Älykäs kylä konseptina katsoo kuitenkin pidemmälle tulevaisuuteen ja on kehittyvä prosessi enemmän kuin yksittäinen ratkaisu. Siksi tärkeiksi tekijöiksi muodostuvat myös yhteistyö ja verkostoituminen niin muiden kylien, keskusten, kuntien kuin kaupunkienkin kanssa. Muista ulkopuolisista kumppanuuksista puhumattakaan.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Näin voi todeta jo sillä perustein, että Kajaanin Älykäs kylä -seminaarissa käyty keskustelu oli kuin suoraa jatkoa tähän. Lukekaapa makustelu, niin huomaatte mitä tarkoitan.

Julkaisut:

  • How to support Smart Villages strategies which effectively empower rural communities?
  • Smart Villages – how to ensure that digital strategies benefit rural communities
  • How can LEADER/CLLD support Smart Villages?
  • Using non-LEADER/CLLD Cooperation to support Smart Villages

Ne löytyvät Smart Village -portaalista https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal/eu-policy-initiatives-strategic-approaches_en

Sami Tantarimäki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *