Kuukausi: marraskuu 2019

Kouluverkolle uusia uhkia kuntien taloudellisen kurimuksen myötä

Jo entuudestaan näivettymässä oleva kouluverkko on jälleen suurien muutosuhkien alla. Kuntien heikentyneeseen taloustilanteeseen etsitään pikaratkaisuja. Terveydenhuollon ja sitä lähellä olevien palvelujen nousevien kulujen edessä päättäjät ovat nostaneet jo kätensä pystyyn.

Viime vuosina ja vuosikymmeninä on vahvasti uskottu siihen, että kouluja lakkauttamalla ja oppilaita koulukyydeissä kohtuuttomasti istuttamalla säästetään ne tarvittavat rahat jotka kunnan rahakukkarosta puuttuvat. Tosiasia on kuitenkin se, että usea näistä kouluverkkonsa näivettäneistä kunnista ovat juuri tällä hetkellä suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Tässä tilanteessa on perusteltua kysyä lakkautusten kokonaisvaikutusta eli näivettyivätkö kuntien elinvoimaiset kylät osittain lakkautettujen koulujen myötä?

Olisi mielenkiintoista tietää löytyykö Suomesta yhtään kuntaa jossa kouluverkkoselvitysten yhteydessä olisi tehty kunnollista analyysia koulujen lakkautumisen kokonaisvaikutuksista sellaisten henkilöiden toimesta jotka ovat täysin riippumattomia selvityksen tilaajan suuntaan. Käytännössä kouluverkkoselvitys on synonyymi sanoille koulun lakkauttaminen. Mielestäni hyvässä selvityksessä otetaan huomioon opetuksen pedagogiset ratkaisut kuten etäopetus, verkkopohjainen opetus, opetushenkilöstön työn udelleenjärjestely, koulujen yhteistyö kuntarajoista riippumatta ja pyörillä liikkuvat opetuspalvelut. Uusissa kuntien strategioissa puhutaan varmasti elinvoimasta ja yrittäjyyden tukemisesta. Voisiko joku kunta profiloitua kuuluvasti ja näkyvästi koulutuskunnaksi?

Valtakunnallisesti suurista linjoista opetuksen vaikuttavuuden ja kattavuuden osalta vastaa OKM ja OPH asiantuntijavirastona on niitä edelleen toteuttamassa. Tämän hetken murrosvaihe saattaa aloittaa lähivuosien aikana sellaisen loppuharvennuksen jo muutenkin harvaksi käyneelle kouluverkolle. Kun ottaa huomioon kuntien vahvan itsemääräämisoikeuden talouden hoidossa niin ylilyöntejä koulujen lakkauttamisissa on odotettavissa. Toivoa sopii, että valtiovalta herää tähän asiaan. Mahdollisuudet ja tavat kyläkoulujen paremmalle säilyttämiselle ovat tahtotilasta kiinni.

Timo Vattulainen