Kirjoittajalta Sami Tantarimäki

Kouluverkolle uusia uhkia kuntien taloudellisen kurimuksen myötä

Jo entuudestaan näivettymässä oleva kouluverkko on jälleen suurien muutosuhkien alla. Kuntien heikentyneeseen taloustilanteeseen etsitään pikaratkaisuja. Terveydenhuollon ja sitä lähellä olevien palvelujen nousevien kulujen edessä päättäjät ovat nostaneet jo kätensä pystyyn.

Viime vuosina ja vuosikymmeninä on vahvasti uskottu siihen, että kouluja lakkauttamalla ja oppilaita koulukyydeissä kohtuuttomasti istuttamalla säästetään ne tarvittavat rahat jotka kunnan rahakukkarosta puuttuvat. Tosiasia on kuitenkin se, että usea näistä kouluverkkonsa näivettäneistä kunnista ovat juuri tällä hetkellä suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Tässä tilanteessa on perusteltua kysyä lakkautusten kokonaisvaikutusta eli näivettyivätkö kuntien elinvoimaiset kylät osittain lakkautettujen koulujen myötä?

Olisi mielenkiintoista tietää löytyykö Suomesta yhtään kuntaa jossa kouluverkkoselvitysten yhteydessä olisi tehty kunnollista analyysia koulujen lakkautumisen kokonaisvaikutuksista sellaisten henkilöiden toimesta jotka ovat täysin riippumattomia selvityksen tilaajan suuntaan. Käytännössä kouluverkkoselvitys on synonyymi sanoille koulun lakkauttaminen. Mielestäni hyvässä selvityksessä otetaan huomioon opetuksen pedagogiset ratkaisut kuten etäopetus, verkkopohjainen opetus, opetushenkilöstön työn udelleenjärjestely, koulujen yhteistyö kuntarajoista riippumatta ja pyörillä liikkuvat opetuspalvelut. Uusissa kuntien strategioissa puhutaan varmasti elinvoimasta ja yrittäjyyden tukemisesta. Voisiko joku kunta profiloitua kuuluvasti ja näkyvästi koulutuskunnaksi?

Valtakunnallisesti suurista linjoista opetuksen vaikuttavuuden ja kattavuuden osalta vastaa OKM ja OPH asiantuntijavirastona on niitä edelleen toteuttamassa. Tämän hetken murrosvaihe saattaa aloittaa lähivuosien aikana sellaisen loppuharvennuksen jo muutenkin harvaksi käyneelle kouluverkolle. Kun ottaa huomioon kuntien vahvan itsemääräämisoikeuden talouden hoidossa niin ylilyöntejä koulujen lakkauttamisissa on odotettavissa. Toivoa sopii, että valtiovalta herää tähän asiaan. Mahdollisuudet ja tavat kyläkoulujen paremmalle säilyttämiselle ovat tahtotilasta kiinni.

Timo Vattulainen

Kolin seminaarissa peräänkuulutettiin monipaikkaisuutta, joustavuutta ja ennakkoluulottomuutta

Kolin syksyiset ruskan sävyttämät maisemat houkuttelivat luontokeskuksen auditorioon monipuolisen osallistujajoukon (1.10.2019). Suurin osa seminaarilaisista oli paikan päällä, mutta Kainuun Nuotan rakentaman nettiyhteyden päässäkin oli mukavasti porukkaa. Hieman vahvempaa edustusta olisi tietenkin odottanut erityisesti kylien suunnalta, koska ohjelma oli rakennettu juuri heitä palvelevaksi.

Tilaisuuden asiantuntevana avaajana toimi Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen. Avauspuheenvuorossaan hän korosti, että monipaikkaisuus ja digitalisaatio ja niihin liittyvät joustavat palvelut ja yritystoiminta on koko kunnan ja koko Itä-Suomen kannalta merkityksellinen asia. Lisäksi hän peräänkuulutti koko aluepolitiikan muutosta ja tässä asiassa viestiä pitää viedä valtiolle päin.

Aamupäivän ”digitalisaatiojakson” avasi Veli-Matti Karppinen luoden yleiskuvaa digitaalisen teknologian mahdollisuuksista niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Kaikkien uusien asioiden käyttöönotossa ja kokeilemisessa tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja tietenkin vahvaa työpanosta. Mallioppilaana Veli-Matin esitykselle ainakin kuituverkon rakentamisen suhteen oli seuraava esitys Ilomantsin kunnan osakeyhtiöpohjaisesta ratkaisusta, jota esitteli Ilomantsin entinen kunnanjohtaja Markku Lappalainen. Tämä vastaava asia oli toteutettu osuuskuntapohjaisesti Rääkkylän kylillä. Sekä Ilomantsin että Rääkkylän tapauksessa oli hyviä esimerkkejä siitä kuinka yritystoiminnan saanti kylille ilman hyviä yhteyksiä on lähestulkoon mahdotonta.

Monipaikkaisuuden teema oli jatkumoa Kajaanin seminaarille. Tästä asiasta saimmekin kuulla erinomaisen professori Hilkka Vihisen esityksen. Samalla viikolla esille tulleet Tilastokeskuksen karmaisevat ennusteet nousivat esille vähän eri valossa kun saimme tutustua todelliseen tilannekuvaan miten suomalaiset ovat sijoittuneita eri vuodenaikoihin. Tutkitun tiedon pitäisi vaan nousta kunnolla esille. Kaksoiskuntalaisuus taitaa olla vain asia, joka halutaan laittaa maton alle vaikkapa pääkaupunkiseudulla. Monipuolinen julkinen keskustelu olisi ainakin paikallaan ja ehkäpä sitä kautta voisi nousta esille ihan tuoreita näkökulmia.

Iltapäivän aluksi kuultiin mielenkiintoinen Juri Laurilan esitys Alykylä-formaatista. Tämä rakentamisen ja suunnittelun filosofia sisältää suuren joukon asioita joista juuri puhutaan. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan toteutuksia.

Paikalliset kylät olivat myös hyvin esillä. Vuoden Pohjois-Karjalan kylä Rikkaveden kyläyhdistys todisti voimansa neuvokkuudellaan ilman kunnollista nettiyhteyttä. Mitäköhän sitten tapahtuukaan kun nämä asiat saadaan kuntoon? Hienot esitykset kuultiin myös entiseltä valtakunnalliselta vuoden kylältä Vuonislahdelta ja Kolin kotiseutuyhdistykseltä.

Timo Vattulainen

Digi, neuvonta, liikkuminen, opetus ja nuorten näkökulma

Kaikki olennaisia tulevaisuuden maaseudulle tähyiltäessä. Ne olivat myös teemoja tämän vuotisen Lokaalin työpajapäivässä, jossa jatkettiin Kajaanissa aloitettua keskustelua älykkään kylän konseptista. Ja mikäpä oli keskustellessa, kun paikan päällä oli toistasataa maaseudun aktiivia ja asiantuntijaa.  

Kauhavan elokuisessa perjantaissa asiaa tuntevien alustusten jatkoksi puristettiin työpajoissa napakoita näkemyksiä kunkin teeman olennaisimmista tavoitteista. Näistä sitten yhdessä äänestettiin ne kaikkein olennaisimmat. Tässä katsaus siihen, miltä tulostaululla näytti.

Digitaalisaation edistäminen maaseudulla

Toimivat verkot ovat maaseudun mahdollisuus. Ne antavat tasavertaiset mahdollisuudet tehdä työtä, opiskella, saada palveluja ja harrastaa. Kannatetuimpaan näkemykseen kiteytyy hyvin koko paletti: huoli, tarve, merkitys ja vaikutus. Sama verkko- ja kuituyhteyteen liittyvä tasa-arvokysymys oli keskiössä muissakin ehdotuksissa. Koulutus, lähituki ja helppokäyttöisyys nähtiin keskeisinä, kun mietitään digin/verkon mahdollistamia toimintoja.

Maaseudun liikenne- ja kuljetusratkaisut

Asenne ja lakimuutos. Kahteen sanaan tiivistyy paljon. Nyt erityisesti sillä ajatuksella, että olisi nykyistä mahdollisempaa kehittää ja käyttää yhteisiä kuljetuksia ja monipalveluautoja. Samoin suunnitella sovelluksia, joilla tilata kuskia, kuljetusta ja palvelua. Eri osapuolilta tarvitaan tahtoa ja valmiutta istua samaan pöytään purkamaan pullonkauloja palkitsevan paketoinnin tieltä. Jakamistalouteenkaan ei siirrytä itsestään. Eikä yhdessä yössä. Ollaan siis yhteisellä ja kokeilemista kaipaavalla asialla, mikä näkyy myös opetuksen nostoissa.

Kyläkoulun kekseliäät ratkaisut

Yhteistyöllä joustavuutta ja etäopetuksella rikkautta – yli kuntarajojen. Myös tämän tavoitteen viesti heijastaa sitä mitä maaseudun kehittämisessä ja aluekehittämisessä yleisemminkin perään kuulutetaan. Ja sitä mitä myös edellä kaivattiin. Etäopetusratkaisut olivat keskiössä monessa ehdotuksessa joko ylipäätään mahdollisina/mahdollisempina, toimivien/uusien digiratkaisujen löytämisenä tai sitten konkreettisempina askelmerkkeinä, kuten säännöllisinä etäopetuspäivinä kylien monipalvelukeskuksissa.

Mielenkiintoinen ehdotus kokeiltavaksi oli myös kiertokoulu 2.0. Kouvolassa maan ensimmäinen päiväkotibussi starttasi matkaan 2017, joten uraa on jo avattu ajatuksen jalostamiselle.

Nuorten tulevaisuus maaseudulla

Positiivinen muistijälki maaseudun mahdollisuuksista nuorille auttaa palaamista maaseudulle. Samoin kuin maaseudun positiivinen imago – miten se sitten tietoisten nuorten mielessä määrittyy ja mitä tarkoittaa.

Osa muistijäljen ja identiteetin rakentumista ovat yhteisöllisyys sekä vastuun antaminen ja kannustaminen (osallistumaan, yrittämään, hyödyntämään osaamistaan). Paikalliset koulutusmahdollisuudet ja työpaikat ovat puolestaan edellytys sille, että lähtemiseen on ylipäätän todellisia vaihtoehtoja.

Kolilla jatketaan juttua

Seuraavaksi tartumme teemaan Älykäs kylä -seminaarissa Kolilla 1.10.2019. Esillä on mm. onnistuneita verkkoratkaisuja, monipaikkaisuutta sekä älykkäitä kyliä uudelta ja vanhalta pohjalta ponnistaen. Tule mukaan tai ole kuulolla (ks. www.suomen.tv).

Tämän jutun osalta tarkemmin päivästä ja tuloksista: www.lokaali2019.net, www.suomen.tv.

Sami Tantarimäki